ศิลปะการต่อผ้า ชนิดใช้กระดาษ ทำอย่างไร ไปดูกัน...???

"Paper Piecing" แปลตรงตัว ก็คือ การใช้กระดาษมาปะติดปะต่อ นั่นเอง

เราจะใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม ในการสอนพื้นฐาน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำหนักการดังกล่าวนี้ไปใช้พลิกแพลงกับรูปทรง รูปภาพอื่นๆ สำหรับงานควิลท์ ได้เลย

                                                                         

- เราจะปริ้นท์รูปที่จะทำการเย็บปะติดปะต่อ ตามรูปที่เราต้องการลงบนกระดาษ  โดยเว้นขอบโดยรอบ 1/4 นิ้ว และเราจะทำการเย็บตามหมายเลขน้อยไปหาเลขมาก (ตามรูป)

                                                                      

- นำผ้าชิ้นที่ 1 วางทับกระดาษด้านที่ไม่มีเส้นขีด โดยวางผ้าด้านผิดติดกับกระดาษ และจะต้องครอบคลุม No.1 โดยรอบออกมา 1/4 นิ้ว (เผื่อเย็บ) และใช้เข็มหมุด หมุดผ้าให้ติดกับกระดาษ

                                                                                               รูป A                                                   รูป B                                                   รูป  C

- นำผ้าชิ้นที่ 2 วางทับผ้าชิ้นที่ 1  โดยวางผ้าด้านถูกติดกัน วางชิดขอบผ้า ตำแหน่งหมายเลข 2  (A) และเย็บระยะห่างจากขอบผ้า 1 ตีนผีต่อผ้า (1/4 นิ้ว) (B) เมื่อเย็บเสร็จพลิกผ้าออกตามรูป (C) และกรีดตะเข็บให้เรียบ

                                          

- เย็บผ้าชิ้นที่ 3, 4, 5 ตามแบบชิ้นที่ 2 ทุกขั้นตอน

                                                                    

- เมื่อเย็บเสร็จทุกชิ้น และกรีดตะเข็บเรียบร้อย  จะได้บล็อกตามรูป เราสามารถใช้วิธีข้างต้นไปเย็บกับชิ้นงานรูปอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์, ดอกไม้, รถ หรือรูปดาวต่างๆ